OIKOTEN.

Welgeteld 42 aanwezigen op deze avond in Domus waarop Jef

Van Langendonck van de organisatie OIKOTEN kwam vertellen

over zijn ervaringen met het begeleiden van jongeren gedurende

hun voetreis naar Compostela.

Deze jongeren waren bijna allemaal in gesloten instellingen van

de bijzondere jeugdzorg geplaatst.   Het tot een goed einde

brengen van de ongeveer 4 maanden durende tocht (met een

tentje en 20 kg bagage op de rug) was een voorwaarde voor het

krijgen van nieuwe kansen.

Jef was in Domus vergezeld van Elke, die zo’n 13 jaar geleden

als 17-jarige zelf deze tocht meemaakte.

Meer nog dan de verhalen van Jef liet haar getuigenis een diepe indruk na op de

aanwezigen. Hoe ze als moeilijke, opstandige, drugsgebruikende

tiener via diverse opvangtehuizen uiteindelijk bij OIKOTEN was

terecht gekomen en hoe de tocht haar verdere leven heeft mee

bepaald.

Minder leuk nieuws is dat OIKOTEN niet langer in aanmerking

komt voor overheidssubsidies waardoor OIKOTEN deze tochten

in de toekomst niet meer zal kunnen organiseren.

IMG 0032 IMG 0035

DSCN9790

 

18 spelers, waaronder jonge en oudere kaarters, 

waren aanwezig op de jaarlijkse poepenollen-avond.

Veel inleving aan de tafels getuigt van veel plezier.

Tot volgend jaar zeker!!!!!!!

 

Een grote opkomst voor de uitleg van

Jos Van Hoecke over de serreteelt.

IMG 0021

39 groenten-liefhebbers waren afgekomen

om veel praktische zaken bij te leren.

 

 

Nog enkele foto’s van het ontbijt : zakken vullen, samen ontbijten en een boeiend gesprek met Barbara GOETHALS van het OCMW.

Terug te vinden in het desbetreffend album

ontbijt 2012-1

 

 

De kwb - cultuuravond op vrijdag 23 november 2012 in het

Lavendelhuisje in de Molenstraat was een en al gezelligheid.

Het smeulend houtvuur, de oud-ogende leeszetel en de aangepaste

verlichting waren zó al poëtisch op zich, een stilleven maar bovenal

een uitnodiging om plaats te nemen. Fons verzorgde en opende de

avond met een keus van gedichten uit ‘De Bron’, een

verzamelbundel eenieder bekend. En het werkte aanstekelijk want

meerdere aanwezigen hadden één of meer gedichten op zak die

elkeen op zijn manier wist te brengen. Ook het gezongen woord

vulde tussendoor de ruimte met anderstalige teksten en klanken.

POEZIE OMR1

En toen was het de beurt aan onze dorpsdichter Koenraad die zijn

geëigende woordkunst, uiteraard in dichtvorm, rijkelijk over het

publiek wist uit te strooien.

En het mag gezegd, woord en drank werden door de aanwezigen

erg gesmaakt.

Dank aan allen: de lezer, de dichter, de zanger, de muzikant, de

toehoorder want iedereen was deel van de avond, dit was puur

cultuur. (Verslag : EVDL)

T